Get Adobe Flash player

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Θάνατος από ατύχημα

Καλύπτει την περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα δίνοντας στους δικαιούχους ένα επιπλέον της ζωής, ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Μόνιμη ολική ανικανότητα

Προσφέρει στον ασφαλισμένο ένα επιπλέον ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση που μείνει Μόνιμα Ολικά Ανίκανος.

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

Καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση απώλειας ζωής του συμβαλλομένου καθιστόντας υπεύθυνη την εταιρία στην πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέχρι την λήξη αυτού.

Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών

Η κάλυψη αυτή, αποδίδει το σχετικό κεφάλαιο, μόνο στην περίπτωση σοβαρής ασθένειας (Καρδιά-Νεφρά-Εγκεφαλικό). Εξασφαλίζει την αντιμετώπιση των έκτακτων εξόδων θεραπείας και την ευχέρια ύπαρξης κάποιου κεφαλαίου κίνησης. Συνδυάζεται με όλα τα βασικά προγράμματα ζωής.

Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα / ασθένεια

Πρόκειται για συμπληρωματικό πρόγραμμα, που βοηθά τον ασφαλισμένο να καλύψει την έλλειψη εισοδήματός του / της κατά την διάρκεια που έχει κριθεί ανίκανος προς εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθενείας.

Προσωπικό ατύχημα . Δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να αποζημιωθεί σε περίπτωση που του προκύψει κάποιο ατύχημα.

Προσφέρει στον ασφαλισμένο ένα πακέτο από διαφορετικές καλύψεις όπως Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα, Πρόσκαιρη Ολική / Μερική Ανικανότητα, Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα.

Αυτό το συμβόλαιο μπορεί να αγορασθεί και ως ανεξάρτητο συμβόλαιο με τις ίδιες συμπληρωματικές παροχές, δίνοντας στον ασφαλισμένο το δικαίωμα επιλογής μεταξύ 24ώρου βάσεως καλύψεως ή κάλυψη μόνο την ώρα που βρίσκεται στο αυτοκίνητό του.

Κάρτα Υγείας. Καλύπτει όλα τα νοσοκομειακά έξοδα σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής παροχές:


ΕΞΟΔΑ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ / ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΟμαδικά Τα ομαδικά προγράμματα καλύπτουν την ανάγκη μιας ομάδας ανθρώπων να καλυφθούν οι ίδιοι και τα εξαρτώμενα μέλη στις περιπτώσεις θανάτου από ατύχημα, εξόδων που προκύπτουν λόγω ατυχήματος όπως απώλεια εισοδήματος λόγω ανικανότητας προς εργασία, μόνιμης ολικής ανικανότητας ή άλλων ιατροφαρμακευτικών εξόδων. Επίσης μπορούν να παρέχουν και κάποια μορφή αποταμίευσης. Η συμμετοχή σε κάποιο ομαδικό πρόγραμμα εξασφαλίζει στον ασφαλισμένο και αρκετά χαμηλό ασφάλιστρο.

Απευθύνεται σε :

Εταιρείες, για την ασφάλιση των εργαζομένων Σωματεία Οργανώσεις


Καθώς και κάθε είδους φορέα του οποίου τα μέλη πληρούν τους όρους ασφαλισιμότητας.
Ασφάλειες ζωής


Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα είναι πλέον μια επιτακτική ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο.Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, είναι η προστασία που παρέχει για το εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, σε κάθε είδος κινδύνου

Με συνταξιοδοτικά, επενδυτικά και προγράμματα εξασφαλίσεως σπουδών, ισόβιες παροχές νοσοκομειακής περιθάλψεως για κάθε περίπτωση νοσηλείας, εξασφάλιση κεφαλαίου σε περίπτωση σοβαρών ασθενειών, παροχές ατυχημάτων και ανικανότητας για εργασία καθώς και ομαδικά προγράμματα για εργαζόμενους, οι Ασφάλειες Βακάλη προσφέρουν στον τομέα των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ουσιαστικά κάθε ατομική, οικογενειακή ή ομαδική ανάγκη.

Απλή Ασφάλεια

Απώλεια ζωής, χωρίς αποταμίευση.

Ένα βασικό πρόγραμμα που συνήθως λειτουργεί για να εξασφαλίσει τους δικαιούχους

Στην αποπληρωμή δανείων ή ανειλημμένων υποχρεώσεων του ασφαλισμένου

Σαν βοήθημα στις έκτακτες δαπάνες από την απώλεια ζωής

Στην αντιμετώπιση υποχρεώσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες του ασφαλισμένου

Μικτή Ασφάλεια

Απώλεια ζωής και Αποταμίευση. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις και ακόμα με την κάρτα υγείας.

Συνήθως προτείνεται :

Σαν τρόπος επένδυσης / αποταμίευσης.

Σαν εξασφάλιση ποσού για την εκπλήρωση επιθυμιών ή ονείρων μας.

Σαν επιπλέον βοήθημα στην συνταξιοδότηση.

Σαν συμπλήρωμα στα εισοδήματά μας για να μας βοηθήσει σε κάποιες μελλοντικές απαιτήσεις όπως ενίσχυση και ανανέωση της προσωπικής μας επιχείρησης ή διάφορες επισκευές ή αγορά κατοικίας ή χρηματοδότηση σπουδών καθώς και άλλες δραστηριότητες.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του πελάτη, ο ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορεί να σας προτείνει τις συμπληρωματικές καλύψεις που αρμόζουν στην περίπτωσή σας.

Ισόβιος Ασφάλεια

Εξασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής, με περιορισμένο αποταμιευτικό χαρακτήρα (δυνατότητα εφάπαξ εξαγοράς). Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις και ακόμα με την κάρτα υγείας.

Αφορά εκείνους, που ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξασφάλιση των δικαιούχων με συγκεκριμένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής, για ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις, είτε για έκτακτα έξοδα .Σχηματίζονται εκτός του κεφαλαίου και μερίσματα

Συμπληρωματικές καλύψεις για ασθένεια ή ατύχημα καθώς και η κάρτα υγείας, μπορούν να υποστηρίξουν και αυτή την επιλογή.

Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Προσφέρει εγγυημένο ασφαλισμένο κεφάλαιο καθώς επίσης και αποταμίευση. Μπορεί να συνδυαστεί με την Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Η επιλογή αυτού του προγράμματος ζωής εξασφαλίζει στα ασφαλισμένα παιδιά ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν από την ηλικία των 18 ετών και άνω για να ξεκινήσουν την ζωή τους από επαγγελματικής πλευράς ή σπουδών.

Το συμπληρωματικό συμβόλαιο της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων καλύπτει τον ασφαλισμένο, δηλαδή το παιδί, σε περίπτωση απώλειας ζωής του συμβαλλομένου και κατά συνέπεια συνέχιση της ισχύς της ασφάλειας. Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται και ενήλικες